top of page

Le PCB-CPB exprime sa solidarité avec les manifestations populaires en cours en Grèce
[NL onderaan - FR] Le PCB-CPB exprime sa solidarité avec les manifestations populaires en cours en Grèce à l'initiative du KKE et du front militant de tous les travailleurs (PAME). Le peuple et la classe ouvrière de Grèce ont manifesté en masse jeudi 9 juillet contre la loi du gouvernement Mitstotakis (Nouvelle-démocratie - conservateurs) qui restreint le droit de manifester. Cette loi s'inscrit directement dans le prolongement des mesures antipopulaires et antiouvrières du gouvernement de Syriza/Tsipras qui ont réduit le droit de grève. Et quand la sociale-démocratie au pouvoir n'est pas déjà à l'origine de ces lois, elle ne revient jamais sur celles-ci voire les amplifie. C'est le cas de la Ley Mordaza (loi baillon) en Espagne adoptée par le parti populaire et toujours en vigueur. En Belgique, le droit de grève est sans cesse menacé : des grévistes sont condamnés par la justice et récemment une député libérale (VLD) a proposé de restreindre ce droit au samedi. Il s'agit bel et bien à l'échelle européenne et mondiale, d'une offensive dont la Grèce est un laboratoire et qui vise à baillonner les travailleurs

Plus que jamais les travailleurs ont besoin d'un syndicat de classe et de masse et d'un parti communiste forts!

De Bruxelles à Athènes, ils ne musèleront pas notre colère. La bataille se gagnera dans la rue

Vive la lutte populaire!


[NL] De PCB-CPB betuigt zijn solidariteit met de volksdemonstraties die in Griekenland plaatsvinden op initiatief van de KKE en het militante front van alle werkers (PAME). Het volk en de arbeidersklasse van Griekenland hebben donderdag 9 juli massaal gedemonstreerd tegen de wet van de regering Mitstotakis (Nieuwe Democratie - Conservatieven) die het recht om te betogen beperkt. Deze wet is een directe uitbreiding van de maatregelen tegen het volk en de werkers nog uitgevoerd door de regering van Syriza/Tsipras die het stakingsrecht hebben verminderd. En hoewel de heersende sociaal-democratie niet aan de oorsprong van deze wetten ligt, komt ze er niet op terug maar versterkt ze ze zelfs. Dit is het geval van de Ley Mordaza (wet die het betogen verbiedt) in Spanje, aangenomen door de Populaire Partij en die nog steeds van kracht is. In België wordt het stakingsrecht voortdurend bedreigd: stakers worden veroordeeld door de rechtspraak en onlangs heeft een liberale afgevaardigde (VLD) voorgesteld om dit recht te beperken tot zaterdag. Het is inderdaad van Europese en op wereldschaal, een offensief waarvan Griekenland een laboratorium is en dat tot doel heeft de strijd van de werkers aan banden te leggen.

Meer dan ooit hebben de werkers een sterke klasse en massa-vakbond en een sterke communistische partij nodig!

Van Brussel tot Athene, ze zullen onze woede niet onderdrukken. De strijd wordt op straat gewonnen

Lang leve de volksstrijd!

24 vues0 commentaire

Commentaires


bottom of page