Un 2e confinement? Een 2de lockdown?

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement navigue à vue (vision court-termiste du capitalisme). Sinds het begin van de gezondheidscrisis, de regering gewon op zicht vaart (kortetermijnvisie van het kapitalisme)

De Communistische Partij van België PCB-CPB steunt de arbeiders van Avery Dennison

Avery Dennison – Ex MACTAC (te Soignies) Het is mogelijk om banen te redden! De werkers moeten de crisis niet betalen! De directie kondigde de capaciteitsvermindering in Zinnik aan, ongeveer 220 banen zouden bedreig zijn, waaronder ongeveer 135 contracten voor bepaalde tijd ... 220 families in onzekerheid gebracht in naam van de winst! Een triest verhaal dat goed past bij de filosofie van het kapitaal.

L'union nationale est un leurre! De "nationale eenheid" is een lokaas !

L’union nationale" appelée par le gouvernement et le patronat ...wordt opgeroepen, is een leugen die we sinds het begin van de Covid-19-crisis reeds aan de kaak stellen